Турійська селищна рада територіальна громада

Волинська область

Підсумки виконання бюджету громади за 10 місяців 2023 року

Дата: 13.11.2023 11:06
Кількість переглядів: 334

За  10 місяців 2023 року до загального фонду бюджету громади надійшло 179 791,1 тис гривень, або 102,5 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 106,9 відсотка, і складає 86 466,8 тис.гривень, понад план надійшло 5 577,7 тис гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 8 422,7 тис грн, або на 13,7 відсотка.

Виконання власних доходів загального фонду  селищного бюджету  характеризується такими показниками:

 1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 111,6 відсотків, при бюджетному призначенні 43 909,8 тис. гривень фактично до селищного бюджету надійшло 49 000,4 тис. гривень. До відповідного періоду 2022 року надходження зросли на 13,5 відсотка. 
 2. Податок на прибуток підприємств виконано на 97,3 відсотка, фактичний обсяг надходжень складає 51,7 тис. гривень.
 3. Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів – виконання 107,2 відсотка, при плані 480,2 тис. гривень фактичне надходження становить 514,7 тис. гривень.
 4.  Акцизний податок виконано на 96,2 відсотка, при плані 4 786,0 тис. гривень фактично надійшло 40604,8 тис. гривень, недоотримано 181,2 тис.грн. До відповідного періоду 2022 року надходження зросли в 1,9 раз.
 5. Податок на майно - виконання становить 100,7 відсотка, при бюджетному призначенні 18,738,7 тис. гривень фактично надійшло 18868,9 тис. гривень, що на 130,2 тис.грн більше плану. В тому числі надходження становлять: по податку на нерухомість – 5230,0 тис.гривень, по земельному податку – 3994,6 тис.гривень, по орендній платі 9565,2 тис.гривень, транспортному податоку з юридичних осіб –79,1 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 18,6 відсотків
 6. По туристичному збору фактичні надходження  за січень-жовтень становлять 147,8 тис.гривень (105,6 відсотка виконання).
 7. По єдиному податку виконання становить 102,5 відсотка (при плані 11865,5 тис. гривень фактичний обсяг надходжень 11865,5 тис. гривень). Відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2022 року склав 27,7;
 8.  По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 10,0 тис. гривень фактично надійшло 3,5 тис. гривень, що складає  лише 35,3 відсотка виконання
 9.  По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 60,4 тис. гривень фактично надійшло 100,9 тис. гривень, виконання становить 167,0 відсотка;
 10. По платі за надання адміністративних послуг план 10 місяців виконано на 146,6 відсотка  (при бюджетному призначенні в сумі 346,2 тис. гривень фактичні надходження склали 492,8 тис. гривень);
 11. Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ при плані 9,8 тис.гривень фактично надійшло 11,0 тис.гривень;
 12. Бюджетне призначення по інших надходженнях виконано на 100,4 відсотка, надійшло 476,1 тис. гривень таких коштів;     
 13. По орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою – фактичні надходження складають 27,5 тис.гривень, при бюджетному призначенні 15,0 тис.гривень (183,6 відсотки виконання);
 14. По державному миту надходження 10 місяців складають 0,2 тис.грн.

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за власними надходженнями складають 8716,7 тис.гривень, зокрема:                                                                                                   екологічний податок – 102,7 тис. гривень,                                                   грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 30,8 тис.гривень,                 власні надходження бюджетних – 6992,2 тис.гривень,                                       кошти від продажу землі – 1590,9 тис.гривень.

У січні-вересні 2023 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:

- базову дотацію в розмірі 26 176,0 тис. гривень;

- освітню субвенцію в сумі 61 636,5 тис. гривень;

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) – 1 223,7 тис. гривень;

- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 206,8 тис. гривень;

- іншої субвенції – 4 081,3 тис. гривень;

- субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення,  вулиць і доріг комунальної власності у населених  пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з Державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 5 000,0 тис.гривень.

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили своєчасну виплату заробітну плату працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. Але разом з  тим станом на 01.11.2023 року присутня заборгованість із заробітної плати  з нарахуваннями по закладах загальної середньої освіти в сумі 1 246,8 тис грн у зв’язку зі зменшенням планових призначень розміру освітньої субвенції з державного бюджету на 2023 рік.

Видатки бюджету станом на 01.11.2023 року по загальному фонду становлять – 168 214,2 тис. грн., що складає 80,9 відсотка до уточненого річного призначення та по спеціальному фонду 19 426,2 тис,грн.,або 99 відсотків.

При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Турійської селищної ТГ.

У загальній структурі видатків загального фонду бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 134 630,4 тис. грн., тобто 80 відсотків до загального обсягу видатків. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 7 706,0  тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 4,6 відсотка .

По галузі «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 21 364,6 тис.грн.,що становить 80,7 відсотка до уточнених призначень на 2023 рік. Видатки по захищених статтях  становлять – 19954,3 тис. грн., або 93,4 відсотка до загального обсягу видатків по галузі.

По галузі «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 111 199,1 тис. грн., що становить 82,2 відсотка до уточнених призначень на 2023 рік.

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.11.2023р. склали 17311,7 тис. грн., 79,5

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 86 532,3 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –24 895,8 тис. грн., (80,0 відсотків до річного бюджетного призначення). Освітньої субвенції освоєно в сумі 61 636,5 тис. грн.(84,6 відсотка).

На утримання закладів охорони здоров’я КП "Турійська лікарня планового лікування",  КНП "Турійський ЦПМСД»та на інші програми та заходи по охороні здров»я профінансовано видатки в сумі 4 338,8 тис. грн., що становить 74,8 відсотка до річних призначень.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки  загального фонду за звітний період становлять 12 971,1 тис. грн., виконання до уточненого плану за рік становить 81,3 відсотка . В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме  Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» заплановано на поточний рік кошти в сумі 14 330,2 тис. грн., профінансовано в сумі 11 675,4 тис. грн., що становить 81,5 відсотка від запланованих показників.

По галузі «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період становлять 4 513,4 тис. грн., виконання до уточненого плану на рік  – 6511,2тис. грн., що складає 69,6 відсотки  від планових показників.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки склали 1 715,1 тис. грн., тобто 79,5 відсотки до уточнених річних призначень.

 На проведення видатків по благоустрою громади  та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 4 463,4 тис. грн., що складає 79,4 відсотка до уточнених  планових показників на рік.

По галузі «Економічна діяльність» видатки  загального фонду проведені на суму 4 552,7тис.грн, що становить 99,3 відсотка до річного призначення, з яких 4 287,8 тис.грн це видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету.

Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-вересень 2023 року.

У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади

72,4 відсотки (14 056,9 тис.гривень) становлять капітальні видатки, з них придбання обладнання і предметів довгострокового користування  -5 613,3 тис.гривень, капітальний ремонт доріг та  КНП «Турійська центральна районна лікарня» -8 358,6 тис.грн, капітальні трансферти для забезпечення військових частин -50,0 тис.грн;

27,6 відсотків (5 369,3 тис.гривень) поточних видатків спрямовані    на придбання обладнання та інвентаря (1834,4 тис.грн), медикаментів та перев’язувальних матеріалів (33,4 тис.грн), продуктів харчування за рахунок платних послуг (2 699,9 тис.грн),  оплату виконаних робіт та послуг (243,4 тис.грн), комунальних послуг (191,5 тис.грн) та інших.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора