Турійська селищна рада територіальна громада

Волинська область

Підсумки виконання бюджету громади за 9 місяців 2023 року

Дата: 03.10.2023 11:06
Кількість переглядів: 85

За  січень-вересень 2023 року до загального фонду бюджету громади надійшло 154 247,9 тис гривень, або 100,3 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 101,5 відсотка, і складає 69 771,7 тис.грн, понад план надійшло 1 065,6 тис гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 8 422,7 тис грн, або на 13,7 відсотка.

Перевиконання  спричинене  збільшенням планових надходжень по  основному бюджетоутворюючому податку з доходів фізичних осіб  до відповідного періоду минулого року, зокрема збільшились надходження в порівняні з минулим роком  по  ПРАТ «Волиньобленерго» - 487,7 тис.грн, Відділу освіти,  молоді і спорту  -  304,1 тис.грн,   ТОВ «Волма»   - 235,8 тис.грн, ТЗОВ «Варно»- 495,0 тис.грн, ТОВ «Пекарня «Хлібний край» - 275,3 тис. грвень, ТОВ «Волинь-Агро» - 218,8 тис.гривень  та ін.

Виконання власних доходів забезпечене такими показниками:

 1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 103,3 відсотків, при бюджетному призначенні 37 396,7 тис. гривень фактично до селищного бюджету надійшло 38 621,4 тис. гривень. До відповідного періоду 2022 року надходження зросли на 4,5 відсотка. 
 2. Податок на прибуток підприємств виконано на 100,2 відсотка, фактичний обсяг надходжень складає 51,4 тис. гривень.
 3. Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів – виконання 126,4 відсотка, при плані 406,8 тис. гривень фактичне надходження становить 514,1 тис. гривень.
 4. Акцизний податок виконано на 99,6 відсотка, при плані 4 094,0 тис. гривень фактично надійшло 4 079,4 тис. гривень, недоотримано 14,6 тис.грн. До відповідного періоду 2022 року надходження зросли у 2 рази.
 5. Податок на майно - виконання становить 98,1 відсотка, при бюджетному призначенні 15 924,8 тис. гривень фактично надійшло 15 626,4 тис. гривень (недоотримано 298,4 тис. гривень). В тому числі надходження становлять: по податку на нерухомість – 3955,0 тис.гривень, по земельному податку – 3662,9 тис.гривень, по орендній платі 7948,1 тис.гривень, транспортному податоку з юридичних осіб –60,4 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 15,2 відсотки.
 6. По туристичному збору перевиконання складає 46,0 тис.гривень (151,1 відсотки). Фактичні надходження  за січень-вересень 136,0 тис.гривень.
 7. По єдиному податку виконання становить 98,8 відсотка (при плані 9881,5 тис. гривень фактичний обсяг надходжень 9759,1 тис. гривень). Відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2022 року склав 36,6;
 8. По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 10,0 тис. гривень фактично надійшло 1,9 тис. гривень, що складає  лише 19,2 відсотка виконання
 9. По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 60,0 тис. гривень фактично надійшло 78,3 тис. гривень, виконання становить 130,5 відсотка.
 10. По платі за надання адміністративних послуг план 9 місяців виконано на 131,5 відсотка  (при бюджетному призначенні в сумі 301,7 тис. гривень фактичні надходження склали 396,8 тис. гривень).
 11. Бюджетне призначення по інших надходженнях виконано на 100,3 відсотка, надійшло 475,2 тис. гривень таких коштів.      
 12. По орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою – фактичні надходження складають 25,2 тис.гривень, при бюджетному призначенні 15,0 тис.гривень (167,9 відсотки віконання);
 13. По державному миту надходження 9 місяців складають 0,2 тис.грн.

Крім запланованих показників на 6 місяців поточного року  до місцевого бюджету надійшли надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ – 6,3 тис.гривень

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за власними надходженнями складають 7 518,5 тис.гривень, зокрема: екологічний податок – 88,2 тис. гривень, грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 30,8 тис.гривень, власні надходження бюджетних – 6 104,1 тис.гривень, кошти від продажу землі – 1 295,4 тис.гривень.

У січні-вересні 2023 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:

- базову дотацію в розмірі 23 558,4 тис. гривень;

- освітню субвенцію в сумі 55 940,4 тис. гривень;

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) – 1 082,9 тис. гривень;

- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 186,1 тис. гривень;

- іншої субвенції – 3 708,5 тис. гривень;

- субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення,  вулиць і доріг комунальної власності у населених  пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з Державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 5 000,0 тис.гривень.

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

-своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, але разом з  тим станом на 01.10.2023 року присутня заборгованість із заробітної плати по закладах загальної середньої освіти в сумі 936,4 тис грн у зв’язку зі зменшенням планових призначень розміру освітньої субвенції з державного бюджету на 2023 рік;

-профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Видатки бюджету станом на 01.10.2023 року по загальному фонду становлять – 151 823,1 тис. грн., що складає 73,2 відсотка до уточненого річного призначення та по спеціальному фонду 17 919,9 тис,грн.,або 99 відсотків.

При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Турійської селищної ТГ.

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 122 039,3 тис. грн., тобто 71,9 відсотка до загального обсягу видатків. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 7 241,2  тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 4,2 відсотка .

По галузі «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 19 878,9 тис.грн.,що становить 74,4 відсотка до уточнених призначень на 2023 рік. Видатки по захищених статтях  становлять – 18249,2 тис. грн., або 91,8 відсотка до загального обсягу видатків по галузі.

По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 108 001,5 тис. грн., що становить 76,7 відсотка до уточнених призначень на 2023 рік.

Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.10.2023р. склали 16 473,4 тис. грн., 69,6 відсотки  при уточненому плані 23 672,9 тис. грн.

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 84 844,1 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –28 903,7 тис. грн., що при уточненому плані 34 492,9  тис. грн. становить 83,8 відсотка. Освітньої субвенції освоєно в сумі 55 940,4 тис. грн.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 12 880,4 тис. грн., виконання до уточненого плану за рік – 16 936,7 тис. грн становить 76,1 відсотка . В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме  Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» заплановано на поточний рік кошти в сумі 15 315,2 тис. грн., профінансовано в сумі 11 553,2 тис. грн., що становить 75,4 відсотка від запланованих показників.

На утримання закладів охорони здоров’я КП "Турійська лікарня планового лікування",  КНП "Турійський ЦПМСД»та на інші програми та заходи по охороні здров»я профінансовано видатки в сумі 4 141,0 тис. грн., що становить 68,2 відсотка до річних призначень.

По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 4 029,5 тис. грн., виконання до уточненого плану на рік  – 6 537,1 тис. грн., що складає 61,6 відсотки  від планових показників.

По галузі «Фізична культура і спорт» видатки склали 1 352,5 тис. грн., тобто 64,1 відсотки до уточнених річних призначень.

На проведення видатків по благоустрою громади  та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 4 121,3 тис. грн., що складає 71,5 відсотка до уточнених  планових показників на рік.

По галузі «Економічна діяльність» видатки проведені на суму 11 815,0тис.грн, що становить 79,6 відсотка до річного призначення, з яких 5 883,4 тис.грн це видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету.

Інші видатки селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-вересень 2023 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора